czwartek, 14 marca 2013

Atom w łodzi - nowa wizualizacja / Atomic bomb in Lodz - new visualization

Kamienica czynszowa przy ul. Sienkiewicza 18 w Łodzi została zbudowana ok. 1893 roku za pieniądze Ruchli Lai Schlesser i Jakuba Schlessera. W 2012 RWSL na zlecenie Miasta Łódź wykonało konserwatorskie wielobranżowe opracowanie projektowe, którego celem było przywrócenie świetności wnętrzom i fasadzie. W 2013 roku na zlecenie RWSL wykonałem wizualizację zrewitalizowanej kamienicy. Podstawą pracy było zdjęcie obiektu w zimowej aurze. Klient zasugerował, żeby zaaranżować jakieś mocne wydarzenie wokół projektowanego obiektu. Padło na wybuch bomby atomowej:-)
////
Mansion located at Sienkiewicza 18 in Lodz, was built about 1893 by the money of Ruchl Lai Schlesser and Jakub Schlesser. In 2012, RWSL made multi-project development restoration of the interior and facade. In 2013, I prepared visualization revitalized building at the request of RWSL. The base of this study was photo of the object in the winter weather. Client suggested to arrange a strong event around the proposed facility such as atomic bomb.
Unique Vision Studio  Rafał Barnaś
Fot. Marcin Petruszka. ( wyjściowy materiał /// Initial material )
Client & project: RWSL
Visuals : Rafał Barnaś Unique Vision Studio

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz